Home
Guides
Iceland Info
About us
Links
Welcome to Iceland Guide!
Qualification makes the difference
 

Information to Tourists

Iceland Guide was established in 2006 with the aim to promote well educated and qualified guides. We believe that quality guiding is an essential part of providing our visitors with a wonderful and unforgettable experience in Iceland. From the time the web was opened countless number of visitiors have been able to link up with certified tourist guides that we hope have succeeded in offering unforgetable tours in Iceland. Many have kept contact with their guide year after year for ever new adventures in Iceland and even Greenland.

All Iceland Guide guides are certified tourist guides. They have graduated from one of the three programs that offer tour guide education: The Iceland Tourist Guide School, The Icelandic School of Travel and Tourism or The Tourist Guides Program with in the Continuing Education Department at the University of Iceland. All provide comprehensive training for guides.

The Iceland Guide guides are presented here as individuals and should be contacted directly through the contact details provided in their profiles. Please mention this site when contacting the guide of your choice.

Welcome to Iceland!

We wish you a memorable visit

Upplýsingar til leiðsögumanna

Here below are information to tourist guides (in Icelandic).

Almennar upplýsingar
Netfang @icelandguide.is
Nýskráningar
Þjónusta tengd við kort

Vefurinn Iceland Guide hefur frá árinu 2006 þjónað leiðsögumönnum við að koma sér á framfæri og ferðamönnum sem eru að leita að sér að þjónustu þeirra. Allir leiðsögumenn sem eru útskrifaðir úr leiðsögunámi sem viðurkennt er af yfirvöldum menntamála geta óskað eftir skráningu á vefinn. Tekið er hóflegt árgjald sem er kr. 7.530 fyrir árið 2014. Árgjald nýskráðra gildir í ár frá skráningu.

Netfang @icelandguide.is

Leiðsögumönnum gefst kostur á að kaupa netfang með endingunni @icelandguide.is, en það er bundið því að viðkomandi sé með virka skráningu hjá Iceland Guide. Fyrir netfangið er greitt í samræmi við gjaldskrá netþjónustuaðila auk smávægilegrar "umsýsluþóknunar" til Iceland Guide. Fyrir 2014 er gjaldið kr. 8.910. (Ath. verð er uppgefið með virðisaukaskatti.) Þessu til viðbótar er greiddur sá kostnaður sem er af póstfanginu, en í því fellst mánaðarlegt gjald til Vodafone, sem stendur kr. 590, gjald fyrir vírus- og ruslpóstvörn kr. 421 og síðan gjald fyrir gagnamagn umfram það sem fylgir póstfanginu, en að er kr. 202 fyrir 50 MB, kr. 1.109 fyrir 500 MB, kr. 1.915 fyrir 1 GB og kr. 2.923 fyrir 2 GB. Miðað er við verðskrá Vodafone eins og hún birt á vef fyrirtækisins 11. febrúar 2014 og tekur verð einstakra þátta breytingum í samræmi við breytingar á verðskrá fyrirtækisins.

Nýskráningar

Leiðsögumenn sem óska eftir skráningu á vefinn, þurfa að senda ósk þar um á icelandguide@icelandguide.is. Jafnframt skulu fylgja þær upplýsingar sem viðkomandi vill fá birtar, en þær skulu að lágmarki innihalda fullt nafn, útskriftarár og aðrar upplýsingar um starfsreynslu við leiðsögn, leiðsagnartungumál, svið leiðsagnar þ.e. almenn, göngu-, hjóla- og/eða ökuleiðsögn, sérsvið, þ.e. tiltekin svæði, fuglar, veiðar, norðurljós o.s.frv., netfang (tölvupóstur), símanúmer og ef við á veffang (vefsiða). Svo þarf Iceland Guide jafnframt að fá uppgefna kennitölu og heimilisfang vegna reikningagerðar.

Hægt er að sýna ítarlegri upplýsingar, eins og fólk vill, en krefjist slíkt vinnu umfram það sem felst að útbúa venjulega skráningu, þá er tekið gjald fyrir það í samræmi við vinnu.

Þjónusta tengd við kort

Innifalið í skráningu leiðsögumanna er að vekja athygli á þjónustu þeirra á kortum sem sett hafa verið upp með ábendingum eða upplýsingum um svæði á netinu. Meðan ekki eru aðrar upplýsingar gefnar, þá verður viðkomandi aðili staðsettur á heimilisfang og sé það ekki til staðar miðsvæði í viðkomandi sveitarfélagi.Upplýsingar til ferðaþjónustuaðila

Here below are information to service providers (in Icelandic).

Vefurinn Iceland Guide veitir ferðamönnum möguleika á að tengjast leiðsögumönnum, en einnig að veitir vefurinn upplýsingar um alls konar þjónustu sem ferðmönnum stendur til boða á landinu. Safnað hefur verið saman alls konar upplýsingum um söfn, sýningar, ferðir og upplifanir fyrir ferðamenn, sundlaugar, golfvelli og alls konar aðra þjónustu sem of langt mál væri að telja upp hér og þessi atriði tengd við kost sem annað hvort eru nú þegar aðgengileg á vefnum eða verða gerð aðgengileg eftir því sem tími gefst til. Þegar hafa verið útbúin grunnkort fyrir flesta landshluta, en síðar koma sérkort fyrir einstaka tegund þjónustu. Munu þau bæði verða útbúin fyrir landið allt og einstaka landshluta.

Litlum ferðaþjónustuaðilum, sem ekki eru með sín eigin lén, býðst að fá netfang með endingunni @icelandguide.is líkt og leiðsögumönnum (sjá að ofan) og fyrir sama gjald, þ.e. kr. 7.530 m/vsk. auk kostnaðar sem getið er um að ofan.

Haldið verður áfram að auka við þjónustuframboð vefsins án þess að hann víki frá þeim helsta tilgangi að tengja saman ferðamenn og leiðsögumenn. Til þess að það sé hægt, þarf ferðamaðurinn oft alls konar aðra þjónustu, svo sem gistingu, bílaleigubíl, ferð til og frá landinu, rútuferðir innanlands og margt fleira. Haldið verður áfram að byggja upp kort með upplýsingum um þjónustu sem ferðamönnum stendur til boða. Vonumst við sem stöndum að vefnum, að hann geti orðið alsherjar Iceland Guide, þegar framlíða stundir.Upplýsingar til auglýsenda

Vefurinn býður auglýsendum að birta auglýsingar á síðum þess landshluta, þar sem þjónusta þeirra er í boði. Geta auglýsendur hvort heldur keypt auglýsingapláss á slíkum síðum með tilbúnum auglýsingum eða sent texta, mynd og eða lógó sem sett verður inn í afmarkað svæði fyrir neðan kortin sem þar eru. Að sjálfsögðu er boðið upp á að tengja auglýsingu við vefsíðu viðkomandi. Gert er ráð fyrir að slíkt svæði sé allt að 300 X 250 punktar eða 750 X 100 punktar (þ.e. þvert yfir textasvæði síðu). (Þetta er það sem vísað er síðar til sem grunnsvæði.) Kostnaðurinn er sá sami hvernig sem svæðið er nýtt, þ.e. 45.180 kr. m/vsk. á ári. Ekki er hægt að fá svæði í skemmri tíma, en hægt er að skipta um upplýsingar/auglýsingu/myndir og kostar það 12.060 kr. m/vsk. í hvert sinn, enda fylgi breytingunni engin forritunarvinna.

Séu sömu upplýsingarnar birtar á mörgum stöðum eða sami auglýsandi er með margar auglýsingar, þá telst hver birting sjálfstætt og greiðist sérstaklega. Fimmta hver birting er ókeypis. Aðrir afslættir eru ekki veittir. Allar upplýsingar skulu sendast á því tungumáli sem þær verða birtar á vefnum. Iceland Guide ber ekki ábyrgð á röngu málfari frá ferðaþjónustuaðila, en mun eftir föngum benda á málvillur í þeim tilfellum sem næg þekking er til staðar.

Sé óskað eftir stærra svæði fyrir auglýsingu, en ofangreint, þá er það eingöngu hægt í margfelldum af grunnsvæði. Verðið hækkar því í samræmi við fjölda grunnsvæða. Ekki er hægt að fá stærra svæði á hverri síðu en nemur þreföldu grunnsvæði.Information for Advertizers

The Iceland Guide web offers advertizers to publish ads on the web pages that are most connected to the service they provide. The Ad space can be freely used that is with ready made ads, text that either has been or needs to be formatted, picture or just company logo. Of course such ads can be linked through hyperlinks with external web-site. Each ad space is measured in pixels and can be 300 X 250 or 750 X 100 or multiply that. (300x250 and 750x100 are what is referred to as base units.) The price is the inependent of how well the space is used, 45.180 IKR incl. VAT annually that is also the minimum time that an ad space is sold out for. The content of an ad can be renewed when ever for the price of 12.060 IKR incl. VAT. If a new ad requires programming then we will charge separately for that.

If the same information/ad is placed on many pages or the same advertizers has multiple ads, then we charge for each instance. Every fifth ad is though free of charge. No other discaounts are available. Ads/information should be in the language published. Iceland Guide takes no responsibility of wrong grammar or typos, but will point out obvious errors.

It is possible to get larger space than the base unit but only in the multiply of the base units. The price goes hand in hand with the size. Each advertizer can at most get ad space equal to three base units on each web page.Um Iceland Guide/About Iceland Guide

Vefurinn Iceland Guide er rekinn af einkahlutafélaginu Harpan ehf., Fróðaþingi 3, 203 Kópavogur. Harpan ehf. er líka um rekstur snyrtistofu og ráðgjafarþjónustu. Vefurinn var settur upp af Láru Hönnu Einarsdóttur, en Marinó G. Njálsson tók yfir rekstur hans árið 2012. Marinó er úskrifaður leiðsögumaður frá Leiðsöguskóla Menntaskólans í Kópavogi árið 2009. Ber hann alla ábyrgð á vali þeirra staða og þjónustuaðila sem birtast á vefnum og kortum og umsögnum eða lýsingum sem þar birtast. Ábendingum og umkvörtunum er hægt að koma á framfæri á netfangið icelandguide@icelandguide.is og verða öll slík atriði tekin til athugunar. Marinó er jafnframt ábyrgðarmaður vefsins.

The web Iceland Guide is run by a small family company, Harpan ehf., Frodathingi 3, 203 Kogavogur, Iceland. Under the company is also more operation. The web is originally the creation of Lára Hanna Einarsdottir. Marino G Njalsson took over the operation in 2012. Marino is certified Tourist Guide from The Iceland Tourist Guide School. He is responsible for choosing the places and services that appear on the web and the maps and the associated comments. Any suggestions, comments or complaints should be addressed to him at icelandguide@icelandguide.is. Marino is also registered for the web.

We hope that the web will grow in the future to something bigger. The family either has a very good knowledge about what is on offer or the knowledge is only one phone call away. Give us just enough time and we should be able to fullfill your wishes and make to travel to Iceland unforgetable.

 

Alone with nature - Click to enlarge
Alone with nature
Northern Lights - Click to enlarge
Northern Lights
Sunset - Click to enlarge
Sunset Sculpture in Reykjavik - Click to enlarge
A sculpture in Reykjavik


 

IcelandIceland Gullfoss Northern lights in winter Glacierswww.icelandguide.is